Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
ŚIL WRAZ Z UM ZABRZE UROCZYŚCIE UHONOROWAŁA NAJBARDZIEJ ZASŁUŻONYCH LEKARZY -3.II.2016
Aktualności
16.09.2013

INFORMACJA DLA LEKARZA POSIADAJĄCEGO PRAKTYKĘ LEKARSKĄ

Szanowna Koleżanko / Szanowny Kolego
W związku z prowadzeniem praktyki lekarskiej (bez względu na jej typ) zgodnie z ustawą o działalności leczniczej obowiązany jesteś do podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych. Pamiętaj jednak, że treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.
Podobne rozwiązanie przewiduje Kodeks Etyki Lekarskiej, który stanowi, że lekarz tworzy swoją zawodową opinię jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione
Podawana informacja powinna zawierać następujące dane:
- tytuł zawodowy,
- imię i nazwisko,
- miejsce, dni i godziny przyjęć.
Dodatkowo, informacja może zawierać:
- rodzaj wykonywanej praktyki,
- stopień naukowy,
- tytuł naukowy,
- specjalizacje,
- umiejętności z węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
- szczególne uprawnienia,
- numer telefonu.
Za informację noszącą znamiona reklamy uznaje się taką informację, która:
- stanowi formę zachęty lub próbę nakłonienia do korzystania  ze świadczeń zdrowotnych,
- zachwala usługi medyczne lub przedstawia ich zalety,
- prezentuje jakość usług medycznych,
- informuje o różnego rodzaju bonifikatach, zniżkach, rabatach, promocjach związanych z usługami medycznymi,
- zwraca uwagę potencjalnego klienta na profesjonalizm udzielających świadczeń zdrowotnych,
- informuje o posiadaniu najlepszego, najnowszego sprzętu (informacja nie do zweryfikowania).
Naruszenie zakazu reklamy może rodzić różne skutki:
- będąc naruszeniem zasad etyki lekarskiej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza stanowi przewinienie zawodowe, które może spowodować wszczęcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej,
- będąc naruszeniem przepisów związanych z warunkami wymaganymi do wykonywania działalności leczniczej w ramach praktyki lekarskiej może stanowić podstawę do wykreślenia praktyki w Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

09.09.2013

Przypominamy, że Zespół Radców Prawnych ŚIL na bieżąco śledzi zmiany w prawie dotyczącym wykonywania zawodu lekarza. Informacje o tych zmianach publikujemy w zakładce PRAWO MEDYCZNE.

Ostatnio ogłoszone zmiany:

Dziennik Ustaw – opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. 2013 r., poz. 1015).
ŚOW NFZ – opublikowano komunikat nr 100/2013 dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (tylko MEDYCYNA SZKOLNA) dotyczący terminu przekazania danych uczniów w formie elektronicznej za wrzesień 2013.


09.09.2013

W sobotę 7 września br., odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej w Katowicach. Tym samym zakończyła się druga kadencja dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej Romana Kusza. Nowym dziekanem został wybrany mec. Jerzy Pinior.
W trakcie Zgromadzenia Jacek Kozakiewicz, prezes ORL w imieniu Kapituły Odznaczeń, Wyróżnień i Medali Śląskiej Izby Lekarskiej wręczył odchodzącemu dziekanowi Romanowi Kuszowi Złotą Odznakę Zasłużony dla Lekarzy „Pro Medico”. Wyróżnienie to zostało nadane w uznaniu Jego zasług dla zainicjowania i stałego rozwoju współpracy pomiędzy samorządem lekarskim i adwokackim, umacniania samorządności zawodowej, promowania w kręgach prawniczych postulatów środowiska lekarskiego, a także utworzenia unikalnego w skali kraju systemu doraźnej pomocy prawnej dla lekarzy, dostępnej bezpłatnie dla wszystkich członków Śląskiej Izby Lekarskiej.


 

03.09.2013

W dniu 2.09.2013 w siedzibie Izby Adwokackiej w Katowicach odbyła się konferencja "Instytucja biegłego lekarza w polskim procesie - ocena i postulaty" zwołana z inicjatywy prezesa ORL w Katowicach dr n. med. Jacka Kozakiewicza oraz dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej mec. Romana Kusza.

29.08.2013

Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął rekrutację kadry medycznej (lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów, pediatrów, neonatologów, położników i położnych, pielęgniarek i pielęgniarzy) na szkolenia organizowane w ramach Projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

27.08.2013

We wrześniowym numerze „Pro Medico” polecamy :

Strony poświęcone zagadnieniom prawa medycznego: tekst prof. Teresy Dukiet- Nagórskiej ( kierownika studiów podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia” - wspólnej inicjatywy ŚIL, SUM i UŚ)  oraz analizy prawne obowiązków lekarza posiadającego praktykę lekarską i kas fiskalnych w praktykach zawodowych.
Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu obchodzi w tym roku 125 rocznicę powstania, z tej okazji zaplanowano rocznicowe uroczystości , które omawia prof. Anna Obuchowicz.
„ I tak w kółko…” głosy młodych lekarzy o trudnościach, na jakie napotykają na początku drogi zawodowej, zebrane przez dr Rafała Sołtyska.
Raport dr Małgorzaty Błaszczyńskiej z Kursu TTT Światowej Organizacji Gastroenterologii w Kolumbii, zawierający refleksje na temat technik szkoleń i ćwiczeń oraz informacje o działalności World Gastroeterology Organisation.
Felietony: prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej dr Jacka Kozakiewicza, w którym m.in. podsumowuje wybory delegatów na VII kadencję OZL i omawia wyniki raportu Państwowej Inspekcji Pracy i  dr Tadeusza Urbana, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  o obowiązku  stwierdzania zgonu wraz ze stanowiskiem Komisji ds. Etyki Lekarskiej ORL w tej sprawie .
Refleksje  prof. Aleksandra Sieronia na temat osiągnięć  bytomskiej medycyny fotodynamicznej w kontekście zaproszenia z   British Medical Laser Association i prezentacji w Manchesterze.
Reportaże: dr Damiana Kaweckiego o tym, jak Medyk Zabrze został klubowym wicemistrzem świata oraz dr Mieczysława Dziedzica o  związkach lekarzy ŚIL ze Lwowem. 
W numerze także  informacje o kursach, szkoleniach  i konferencjach, zaproszenia, wspomnienia i in.
Na teksty do numeru październikowego czekamy do  5 września.
Redakcja „Pro Medico”23.08.2013

 

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, w tym także doniesieniami prasowymi o trudnościach w realizacji niektórych recept refundowanych, Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Piotr Brukiewicz, prezes Okręgowej Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, informują:

Wobec zmian wprowadzonych z dniem 1 lipca 2013 r. w wykazie leków refundowanych powstał problem, czy apteki mogą zrealizować receptę z refundacją, w przypadku gdy na recepcie wpisano niepełną nazwę handlową leku. Problem dotyczy m.in. leku Oxodil, który nie znalazł się na liście leków refundowanych, na liście tej znajduje się natomiast lek Oxodil PPH. Sytuacja ta wywołała wątpliwości co do możliwości zrealizowania przez apteki recepty, na której lekarz wskazał skróconą nazwę tego leku – „Oxodil”. W związku z powstałymi wątpliwościami Śląska Izba Aptekarska zwróciła się z wnioskiem do Ministra Zdrowia o ich wyjaśnienie. W odpowiedzi z dnia 19 sierpnia 2013 r. Minister Zdrowia, powołując się na treść przepisu z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, wyjaśnił, że wpisanie na recepcie nazwy skróconej „Oxodil” nie pozwoli w jednoznaczny sposób określić przepisanego leku, a w związku z tym lekarz, który chce przepisać pacjentowi refundowany lek Oxodil PPH winien wpisać jego pełną nazwę.

23.08.2013

Dotyczące wykonania prac adaptacyjnych (odnowienie i modernizacja) pomieszczeń nr 507-508 i 511 na V piętrze budynku „Domu Lekarza” w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a pt.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku „Domu Lekarza” w Katowicach”

24.07.2013

Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę odbędą się 26-31.08.2013 w Wiśle.
 

22.08.2013

Komisja Kultury ŚIL w Katowicach informuje, że w dniach 27-29 września br. w Szczyrku organizuje warsztaty ceramiki artystycznej dla lekarzy ŚIL.

21.08.2013

Rada Miejska w Bytomiu Uchwałą nr XVII/238/13 z 29 lipca 2013 r. postanowiła nadać drodze wewnętrznej łączącej Aleję Legionów z Placem Rodła nazwę: „ulica Bożenny Odlanickiej – Poczobutt”, na cześć zmarłej w styczniu tego roku lekarki, członka ŚIL i delegata na OZL VI kadencji.

4youcard
Newsletter
Ankiety
Czy jesteś za proporcjonalnym zmniejszeniem czasu pracy w stosunku do zmniejszonego wymiaru etatu przeliczeniowego w kontraktach stomatologicznych z ŚOW NFZ?
NAPISZ DO NAS
Ogłoszenia
DAM PRACĘ
SZUKAM PRACY
WYNAJMĘ
SPRZEDAM
20.01.2016
ZJAZDY KOLEŻEŃSKIE
INNE
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości
elektronik sigara ukash - elektrikli sigara