Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
SPOTKANIE PREZYDIUM ORL W KATOWICACH Z DYREKTOREM ŚOW NFZ DR.J.SZAFRANOWICZEM - 11.01.2017
SPOTKANIE PREZYDIUM ORL W KATOWICACH Z DYREKTOREM ŚOW NFZ DR.J.SZAFRANOWICZEM - 11.01.2017
SPOTKANIE PREZYDIUM ORL W KATOWICACH Z DYREKTOREM ŚOW NFZ DR.J.SZAFRANOWICZEM - 11.01.2017
SPOTKANIE PREZYDIUM ORL W KATOWICACH Z DYREKTOREM ŚOW NFZ DR.J.SZAFRANOWICZEM - 11.01.2017
SPOTKANIE PREZYDIUM ORL W KATOWICACH Z DYREKTOREM ŚOW NFZ DR.J.SZAFRANOWICZEM - 11.01.2017
SPOTKANIE PREZYDIUM ORL W KATOWICACH Z DYREKTOREM ŚOW NFZ DR.J.SZAFRANOWICZEM - 11.01.2017
SPOTKANIE PREZYDIUM ORL W KATOWICACH Z DYREKTOREM ŚOW NFZ DR.J.SZAFRANOWICZEM - 11.01.2017
Aktualności
22.10.2014

Organizowane na terenie Śląskiej Izby Lekarskiej III już Mistrzostwa Polski lekarzy w Squashu po raz pierwszy odbyły się w  nowej formule zawodów dwudniowych. Ubiegłoroczna frekwencja i  wzrastające zainteresowanie zawodami wymusiły podzielenie zawodów.   Impreza w tym roku odbyła się w dniach 11-12 października  w klubie Stary Hangar w Gliwicach.

21.10.2014

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 października w wieku 85 lat
zmarł
śp. dr n. med. Gerard Zubek

 

20.10.2014

W dniu 07.11.2014 (piątek) godz. 10.00  odbędzie się Konferencja  "CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O ZAKAŻENIACH WIRUSEM EBOLA"

17.10.2014

Uprzejmie zapraszamy na Konferencję Naukowo-Szkoleniową, która odbędzie się w dniu 05.11.2014 (środa) godz. 12.00 
USTAWA Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 R. O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI W ASPEKCIE NAŁOŻONYCH PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW NA LEKARZA

16.10.2014

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Zgodnie z powyższą ustawą, każdy lekarz i lekarz dentysta ma obowiązek dokonywania aktualizacji danych w księdze rejestrowej zgodnie ze stanem faktycznym w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. W związku z tym,  prosimy o sprawdzenie poprawności danych zawartych w księdze rejestrowej swojej praktyki lekarskiej. Księgi dostępne są na stronie internetowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą http://rpwdl.csioz.gov.pl/.
Szczególną uwagę prosimy zwrócić na poprawność danych adresowych, aktualizację miejsc udzielania świadczeń w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych oraz aktualizację informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, informację o kolejnej umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wraz z jej skanem należy załączyć do księgi rejestrowej w terminie 7 dni od zawarcia umowy.
Przypominamy również, że działalność w formie praktyki wyłącznie w miejscu wezwania nie może być wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, do tego celu służy praktyka wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
Przypominamy również, że jeżeli w ramach praktyk stacjonarnych wykonywane są świadczenia na podstawie umów cywilno-prawnych w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych, to każde takie miejsce należy ujawnić i wpisać do księgi rejestrowej praktyki.

 

Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Rafał Kiełkowski

10.10.2014

Śląska Izba Lekarska zatrudni scenografa estradowego w związku z Jubileuszem 25-lecia reaktywacji samorządu lekarskiego na Śląsku. Zlecenie dotyczy aranżacji sceny na część oficjalną i występ wokalny. Oferty prosimy przesyłać do dnia 24 października br. na adres:
j.dasiak@izba-lekarska.org.pl , tel. 32 60 44 252.

09.10.2014

Decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych dotyczące zmiany kategorii dostępności z Rp na OTC dla produktów leczniczych.

08.10.2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach zaleca  szczególną ostrożność, do której  jesteśmy zobowiązani jako lekarze,  w udzielaniu wypowiedzi mediom  na temat stanu zdrowia czy przebiegu choroby  każdego naszego pacjenta. Media są najczęściej zainteresowane uzyskaniem wypowiedzi lekarza, gdy chodzi o osoby znane lub  zdarzenia, o których głośno w całym kraju. Prawo społeczeństwa do  informacji i dobre intencje lekarzy, którzy pragną je realizować, nie mogą być jednak sprzeczne  z art. 40 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza: „Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu” oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej( art.23-29 KEL)

Prezydium ORL

Dział Informacyjno-prasowy Śląskiej Izby Lekarskiej uprzejmie informuje, że we wrześniowym numerze pisma ŚIL „Pro Medico” ukazał się artykuł Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr Tadeusza Urbana, pt. „Milczenie jest złotem” poświęcony medialnym wypowiedziom lekarzy. Tekst jest także dostępny  w wydaniu internetowym pisma, na stronie ŚIL.

06.10.2014

Zaproszenie do lektury: nowy numer „Pro Medico” oraz informacja o zmianie formy zamieszczania wydań archiwalnych pisma
W październikowym wydaniu „Pro Medico” m.in.: prezes ORL Jacek Kozakiewicz i skarbnik Jerzy Rdes o stanowisku ŚIL wobec podniesienia wysokości składki,  apel ORL do Naczelnej Izby Lekarskiej w tej sprawie. Polecamy  artykuły: o wynikach Barometru Fundacji Watch Health Care ,  współpracy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Tadeusza Urbana z konsultantami wojewódzkimi,  informacje prawnika na temat wystawiania przez lekarza niezbędnych skierowań. Ciąg dalszy cyklu „lekarz w mediach”: słownik pojęć prasowych i zagadnienia media relations w ochronie zdrowia. Rozmowa z prof. Janem Wodnieckim ,związanym z grupą przyjaciół Karola Wojtyły, wspomnienia prof. Waldemara Jańca  z lat studiów na ŚlAM , reportaż z podróży po USA, kursy, szkolenia, ogłoszenia, aktualne informacje i inne.
Uprzejmie informujemy, że zmieniliśmy formę zamieszczania archiwalnych numerów „Pro Medico” na naszej stronie internetowej na tzw. e-book. Już jest dostępny wrześniowy numer  PM , poszerzony o nowe artykuły, w zakładce  PRO MEDICO
Polecamy, Redakcja

04.10.2014

Zapraszamy na XX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Brydżu Sportowym, które odbędą się w dniach 24-26 października 2014 r.

04.10.2014

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania prac do IV Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy i Studentów Medycyny został wydłużony do 15 listopada 2014r.  (decyduje data stempla pocztowego). Wernisaż Konkursu odbędzie się 17 stycznia 2015 r.

Fatomi Fitness
4youcard
Newsletter
NAPISZ DO NAS
Ogłoszenia
DAM PRACĘ
SZUKAM PRACY
WYNAJMĘ
29.10.2016
SPRZEDAM
ZJAZDY KOLEŻEŃSKIE
INNE
NEKROLOGI
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości