Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
JUBILEUSZ 25-LECIA ODRODZONEJ ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 22.XI.2014
Aktualności
12.04.2012

Zbliża się weekend majowy sprzyjający wyjazdom. Z tej okazji uruchomiliśmy na naszej stronie w lewej kolumnie nową zakładkę:
LEKARSKIE REKOMENDACJE TURYSTYCZNE
Zapraszamy do odwiedzenia.

07.04.2012

Koleżanki i Koledzy !
Zdając sobie sprawę z wielu Waszych obowiązków zawodowych i nakładanych nowych, związanych z wykonywaniem zawodu proponujemy udogodnienie, pozwalające:
- być na bieżąco z zasadami wykonywania zawodu
- zmieniającym się prawem medycznym, w tym dot. prowadzenia praktyk lekarskich
- otrzymywać najważniejsze informacje o bieżącej działalności samorządu lekarskiego, w tym organizowanych kursach, szkoleniach i konferencjach
- otrzymywać powiadomienia o obowiązkach sprawozdawczych, dot. m.in. praktyk lekarskich
Chcąc z tego skorzystać
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA!

05.04.2012

Śląskie Spotkania Hematologiczne - zaburzenia krzepnięcia
Katowice, 20-21 kwietnia 2012

03.04.2012

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zajął stanowisko w sprawie dotyczącej finansowania zaświadczeń o stanie zdrowia wystawianych osobom ubiegającym się o ustalenia uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
"W świetle obowiązujących przepisów osoby ubezpieczone maja zagwarantowane prawo do bezpłatnego uzyskiwania zaświadczeń o stanie zdrowia".

03.04.2012

Rozp. MZ w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

02.04.2012

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Neonatologii w województwie śląskim dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek przekazała podziękowania za umożliwienie przeprowadzenia warsztatów z zakresu Resuscytacji Noworodka i Niemowlęcia.

31.03.2012
XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy odbył się 31 marca w Katowicach.
Poza sprawami związanymi bezpośrednio z funkcjonowaniem samorządu zawodowego, licznie przybyli delegaci zajęli się również problemem
umów na leki refundowane, a w szczególności w dalszym ciągu zawartych w nich zapisów pozwalających na nakładanie na lekarzy kar z powodu błędnie wystawionych  recept. Dyskutowano także na temat zbyt małej liczby miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy w trybie rezydenckim, poruszono również problematykę różnych form ich zatrudnienia, norm czasu pracy oraz kształcenia podyplomowego.
 
31.03.2012

Podczas XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy zostały wręczone 'Wawrzyny Lekarskie"
Najwyższym wyróżnieniem Śląskiej Izby Lekarskiej, zostali uhonorowani prof. dr hab. n. med. Andrzej Łępkowski  oraz prof. dr hab. n. med.. Szczepan Łukasiewicz.

31.03.2012
Z głębokim smutkiem śląskie środowisko lekarskie przyjęło wiadomość o śmierci
 wybitnego Lekarza i Uczonego,
 znakomitego Nauczyciela akademickiego,
wspaniałego Człowieka 
 ś.p.
prof. dr hab. n. med. dr h. c. multi
Kornela Gibińskiego
 Nestora  polskiej  medycyny,
niezwykle zasłużonego dla rozwoju gastroenterologii, nefrologii,
kardiologii i farmakologii klinicznej na Śląsku,
Członka PAN i Komitetu Ekspertów WHO,
Patrona Centralnego Szpitala Klinicznego w Katowicach,
wyróżnionego złotą odznaką „Zasłużony dla Lekarzy  - Pro Medico”.
 Rodzinie, Przyjaciołom, Uczniom i Współpracownikom
 składamy serdeczne wyrazy współczucia.
 Pozostanie na zawsze w naszej pamięci!

 

                                                                           
Jacek Kozakiewicz
wraz z Okręgową Radą Lekarską
29.03.2012

XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy odbędzie się 31 marca w Katowicach w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej przy ulicy Grażyńskiego 49a.
Początek zjazdu godzina 9.00.
Zapraszamy.

29.03.2012

16 Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
Poznań, 27-30 września 2012
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w sesjach i kursach dla lekarzy stomatologów organizowanych w Poznaniu.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
lek. dent. Kamila Kocent
Więcej w zakładce
KURSY DLA LEKARZY

elektronik sigara ukash - elektrikli sigara