Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
KONCERT "PRO MEMORIA" - 3.XI.2014
Aktualności
20.03.2012
Z głębokim żalem i wielkim smutkiem śląskie środowisko lekarskie
przyjęło wiadomość o śmierci
wybitnego Lekarza i Społecznika
 
dr Henryka Stangreckiego
 
w 1989 r. Członka Komitetu Organizacyjnego Izb Lekarskich,
pełniącego w latach 1987 - 1990 funkcję Lekarza Wojewódzkiego w Katowicach,
wieloletniego Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala
 im. Leszczyńskiego w Katowicach,
b. Komendanta Hufca ZHP Katowice – Wschód,
Laureata „Wawrzynu Lekarskiego”
 najwyższego wyróżnienia przyznawanego przez Śląską Izbę Lekarską
 
Rodzinie, Najbliższym oraz Współpracownikom
składam serdeczne wyrazy współczucia
             
Jacek Kozakiewicz 
 prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
19.03.2012

XII Mistrzostwa Lekarzy w siatkówce halowej

Miejsce I         – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
Miejsce II       – reprezentacja lekarzy z Białorusi
Miejsce III      – Śląska Izba Lekarska w Katowicach


W sobotę 17 marca odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i medali uczestnikom XII Mistrzostw Lekarzy w siatkówce halowej w Dąbrowie Górniczej.
Ceremonię swoja obecnością uświetnili honorowi patroni mistrzostw: dr Zbigniew Podraza – prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  i dr Jacek Kozakiewicz - prezes ŚIL oraz dr Jacek Tętnowski przewodniczący Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji NIL, dr Krzysztof Makuch członek tej komisji, dr Jerzy Pabis przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji ŚIL, a także dr Wiesław Maroń – lekarz reprezentacji polskich siatkarzy.
Uroczystość poprowadzili organizatorzy tegorocznych mistrzostw dr Przemysław Rosak członek drużyny ŚIL wraz z żoną Bibianą Sobczyk – Rosak  oraz dr dr  Michał  Fatyga  i Wojciech Kusak będący również zawodnikami naszej „brązowej” drużyny.
Więcej na ten temat będzie można przeczytać w relacji z mistrzostw, która ukaże się w majowym numerze „Pro Medico”.


17.03.2012

III Ogólnopolski konkurs poetycko-prozatorski dla lekarzy i dentystów
"PULS SŁOWA" organizuje OIL w Warszawie.
Szczegóły w załączniku.

16.03.2012
 15 marca 2012 r. zmarł w wieku 81 lat

 

dr Henryk Stangrecki

lekarz medycyny społecznej, specjalista  chirurgii urazowo-ortopedycznej,
absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w roku 1965.
Ostatnio zamieszkały w Katowicach.
Pracował w  ZOZ Lecznictwa Zamkniętego w Katowicach.
 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 marca 2012 r. godz. 11:00
na cementarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach
15.03.2012
 Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby pokibicować uczestnikom 

XII Mistrzostwa Lekarzy w siatkówce halowej.

 
Zawody odbędą się w dniach 16 – 18 marca br. (najbliższy weekend) w Hali Widowiskowo – Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej, Aleja Róż 3, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
 
16 marca (piątek)
rozpoczęcie imprezy –godzina 9.00.
mecze grupowe: 9.30 – 13.00 i 14.00 – 19.00
 
17 marca (sobota)
mecze grupowe: 9.00 – 13.00
mecze półfinałowe i finałowe: 14.00 – 19.00
 
Wstęp wolny
 
Honorowy patronat nad mistrzostwami objęli:
dr n. med. Jacek Kozakiewicz – prezes Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
dr Zbigniew Podraza – prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza
dr hab. n. med. Andrzej Matyja – prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
 
 
Patroni medialni:
 
„Pro Medico” – pismo Śląskiej Izby Lekarskiej, „Dziennik Zachodni”, TVP Katowice, TVP Kraków, Polskie Radio Katowice
15.03.2012
 W dniu 15 marca 2012 roku zmarł w wieku 81 lat
dr Henryk Stangrecki
o czym zawiadamiają
żona, dzieci i wnuki
12.03.2012

10 marca 2012 r. weszły w życie:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2012 poz. 260),
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (Dz. U. 2012 poz. 259). Pełne teksty rozporządzeń dostępne w zakładce LEKI REFUNDOWANE.

07.03.2012
STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 29 lutego 2012 r.

dotyczące: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.


Prezydium ORL w Katowicach stoi na stanowisku, że wprowadzone przez Ministra Zdrowia   zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko ordynatora wypaczają w istotny sposób oczywisty cel, dla którego ustawodawca nakazał wyłanianie kandydatów na to stanowisko    w drodze konkursu.
Zmiana składu komisji konkursowej polegająca na pominięciu przedstawiciela właściwego towarzystwa naukowego, konsultanta wojewódzkiego oraz ordynatora, a zwiększająca liczbę przedstawicieli kierownika podmiotu leczniczego, od których nie jest wymagana specjalistyczna wiedza medyczna, jest działaniem znacznie obniżającym merytoryczną wartość orzeczeń komisji konkursowych. Takie działanie, obniżające standardy wyboru na odpowiedzialne stanowiska najlepszych, także pod względem fachowym pracowników ochrony zdrowia finansowanej ze środków publicznych, godzi pośrednio w dobro polskiego pacjenta.

 

07.03.2012
Zapraszamy w dniach 7-14 lipca do Istambułu!
W ramach 33 edycji Medigames ( World Medical & Health Games)
przewidziane jest również Międzynarodowe Sympozjum Medycyny Sportowej.
06.03.2012

Stanowisko Komisji ds Etyki Lekarskiej Śląskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach w sprawie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego z urzędu uznaje za praktykę ograniczającą konkurencję zawarcie przez Naczelną Izbę Lekarską porozumienia ograniczającego konkurencje na krajowych rynkach sprzedaży produktów leczniczych homeopatycznych wydawanych z przepisu lekarza, polegającego na ograniczaniu dostępu do tych rynków przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż ww. produktów leczniczych, wskutek ograniczenia lekarzom i lekarzom dentystom możliwości ordynowania tych produktów w wyniku przyjęcia przez Naczelną Radę Lekarską stanowiska, iż stosowanie homeopatii stoi w sprzeczności z zasadami etyki lekarskiej i nakazuje zaniechanie jej stosowania.

01.03.2012

KOLEŻANKI I  KOLEDZY
W dniu 1 lutego br, skierowałem  do Dyrektora ŚOW NFZ zapytanie dotyczące kontraktowania w 2012  r. świadczeń szpitalnych, w tym dotyczących chirurgii jednego dnia (kserokopia pisma w załączeniu).
Pismem z dnia 22 lutego br, Dyrektor ŚOW NFZ przekazał tabelaryczne zestawienie zakontraktowanych w 2012 jedynie świadczeń z zakresu chirurgii jednego dnia. Celem lepszej analizy porównawczej  przygotowano w Biurze ŚIL  zestawienie, które  przedstawione jest poniżej.
W dniu 27 lutego br, wystąpiłem  ponownie z pismem do Dyrektora ŚOW NFZ, z prośbą o podanie pełnych danych (kserokopia pisma w załączeniu).
Prezes ORL Jacek Kozakiewicz

elektronik sigara ukash - elektrikli sigara