Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
Aktualności
29.12.2011

Komunikat NFZ w sprawie potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej może złożyć na piśmie oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • PESEL,
  • nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia,
  • nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został zgłoszony.

Złożenie oświadczenia nie zdejmuje z pacjenta obowiązku określonego w art. 50 ust. 2-3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczącego obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z leczeniem szpitalnym.

28.12.2011

W dniu 28 grudnia na swym nadzwyczajnym posiedzeniu Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podjęła uchwałę w sprawie "ustawy refundacyjnej". Czytamy w niej m.in.

Okręgowa Rada Lekarska w tej sytuacji uważa za uzasadnione postępowanie Koleżanek i Kolegów polegające na dokonywaniu na receptach adnotacji „refundacja leku do decyzji NFZ”

pełny tekst uchwały:

28.12.2011

W reakcji na ukazanie się rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz publikację listy leków refundowanych, 28 grudnia br. zwołano nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z udziałem przedstawicieli Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, Oddziału Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego – PZ.

Wejście w życie od 1 stycznia 2012 roku ustawy refundacyjnej postawi środowisko lekarskie w obliczu odpowiedzialności cywilnej a nawet karnej, za uchybienia w wykonywaniu obowiązków, do których realizacji lekarze nie zostali wyposażeni w odpowiednie narzędzia. Na zakres tej odpowiedzialności nie wpływa ani opublikowane 23 grudnia 2011 roku rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, ani też komunikaty Prezesa NFZ, które nie mogą zmienić powszechnie obowiązujących przepisów ustawy.

 

28.12.2011

Analiza rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie recept lekarskich dostępna na stronie NIL a w niej m.in informacja o:
- ważności starych druków recept do 30 czerwca 2012
- braku konieczności wpisywania  w adresie zamieszkania pacjenta kodu pocztowego
- możliwości poprawiania recepty przez aptekarza

27.12.2011

W naszym aktualnym serwisie prasowym komentarze w sprawie recept.

27.12.2011

Nowe rozporządzenie o receptach lekarskich zostało podpisane przez Ministra Zdrowia.
Tekst rozporządzenia w załączniku.

23.12.2011

W grudniowym numerze „Pro Medico” piszemy m.in. o trzecim spotkaniu z nowymi specjalistami i kierownikami ich specjalizacji w Domu Lekarza, dlaczego i jak warto przekazać 1% podatku na Fundację „ Lekarzom Seniorom „ dr Tadeusz Urban w cyklu „Z teki rzecznika” omawia relacje lekarz-szef, lekarz podwładny, a Komisja ds. Etyki ŚIL rozważa rożne światopoglądy na temat metody In vitro. Jeśli Państwo nie wiecie, kto „czuje się jak wypluty bombon” i jak wygląda geriatria w oczach stażystki, czy każdy smutek jest depresją  i czym różni się solitarius od solidus – sięgnijcie po 12 numer biuletynu. Można tam znaleźć też relacje z odnowienia dyplomu po 50 –u latach i z konferencji prasowej zorganizowanej w ŚIL , rozważania o intelektualnej i kulturotwórczej roli środowiska lekarskiego, także obszerny reportaż o koncercie „Pro Memoria”.
W  druku kolejny, styczniowy numer pisma. A w nim znajdą Państwo wywiad z prof. Krystyną Olczyk,  kolejny felieton prezesa ORL „Z mojego punktu widzenia”, listę nowych specjalistów wraz z kierownikami specjalizacji, poznacie najlepszą tegoroczną absolwentkę SUM i lekarzy, którzy najlepiej zdali egzaminy LEP o LDEP Wiele miejsca poświęcamy szkoleniom podyplomowym. Dr Rafał Sołtysek zadaje kłam syndromowi  „nie da się”, czyli dlaczego się jednak da i co z tego wynikło, a Komisja ds. kształcenia podyplomowego podsumowuje udany rok. Prof. Aleksander Sieroń pisze o przyczynach protestu słowackich lekarzy, a dr Mieczysław Dziedzic inauguruje swój nowy cykl  poświęcony zagadnieniom prawa i medycyny „Lex medica”. Kto był honorowym gościem śląskich diabetologów, dlaczego uprawia się w Polsce kult „prostego człowieka”, jaki był wyjątkowy dzień dla kolejnego rocznika absolwentów SUM, dlaczego wmurowano pamiątkową tablicę w CSK , jak wypadł koncert Muzykujących Lekarzy – to wszystko w  190 już numerze „Pro Medico”, który ukaże się na początku nowego roku.
Grażyna Ogrodowska, zastępca redaktora naczelnego

23.12.2011

III Komunikat prezesów Śląskiej Izby Lekarskiej

i Śląskiej Izby Aptekarskiej

na temat oceny bieżącej sytuacji związanej z wprowadzaniem

od 1 stycznia 2012 roku ustawy refundacyjnej.

22 grudnia 2011 roku w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się trzecie spotkanie Jacka Kozakiewicza prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Piotra Brukiewicza prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Podczas spotkania prezes Piotr Brukiewicz poinformował o stanowisku Śląskiej lzby Aptekarskiej dotyczącym komunikatu NFZ zamieszczonego w dniu 19.12.2011r. na stronach intemetowych Centrali NFZ o możliwości realizacji recept lekarskich z pieczątką ,,Refundacja do decyzji NFZ" jako refundowanych. Wg Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej komunikat ten jest pozbawiony mocy prawnej, stanowi tylko i wyłącznie opinię biura prawnego NFZ. Recepty z pieczęcią ,,REFUNDACJA LEKU DO DECYZJI NFZ'' zdaniem Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej mogą być realizowane tylko o i włącznie za 1 00% odpłatnością. Prezes Sląskiej Izby Lekarskiej przekazał treść apelu Prezydium ORL z dnia 21.12.2011r. w sprawie postępowania lekarzy po wejściu w życie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r. Prezes Śląskiej Rady Aptekarskiej przyjął zaproszenie prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej do udziału w Prezydium okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 28.12.2011 roku podczas którego, zostaną omówione dalsze wspólne działania.

 

Jacek Kozakiewicz                                     Piotr Brukiewicz
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej            Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
w Katowicach                                               w Katowicach
21.12.2011

APEL
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej Izby Lekarskiej
z dnia 21 grudnia 2011 roku
do Naczelnej Rady Lekarskiej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2011 r.   zapoznało się  z  informacją  Prezesa  ORL o  przebiegu  obrad Naczelnej Rady Lekarskiej w  dniu 16  grudnia  br.  i  podjętych decyzjach, przede wszystkim  o zawieszeniu uchwały nr 25/11/P-VI w sprawie postępowania lekarzy po wejściu w życie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych z dnia 12 maja 2011 r.
Prezydium ORL wobec braku ze strony władz zdecydowanych działań zmierzających do zmiany dyskryminujących lekarzy zapisów ustawy refundacyjnej, apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o przywrócenie rekomendacji dla lekarzy i lekarzy dentystów zawartych w uchwale NRL z dnia 2 grudnia br. lub wskazanie innych form protestu.


Sekretarz                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                    Okręgowej Rady Lekarskiej
Andrzej Postek                                         Jacek Kozakiewicz
20.12.2011

Podczas uroczystości w dniu 15.12.2011r. z okazji 40-lecia Szpitala w Jaworznie zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz odznaki honorowe „ Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”   zasłużonym pracownikom Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie.
 

20.12.2011
Naszemu Koledze
dr n. med. Grzegorzowi Góralowi
członkowi Prezydium  ORL
z powodu śmierci
Żony
śp.
  dr Ewy Kajzer - Góral
niezwykle oddanego lekarza, wybitnego specjalisty, 
niosącej pomoc wszystkim potrzebującym,
której śmierć napełniła nas głębokim żalem
składamy
wyrazy szczerego współczucia, otuchy i wsparcia

                                                                              Jacek Kozakiewicz
                                                                               wraz z Okręgową Radą Lekarską
                                                                                                 oraz pracownikami Biura
                                                                              Śląskiej Izby Lekarskiej


elektronik sigara ukash - elektrikli sigara