Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
GALERIA - SESJA I WYSTAWA ZDJĘĆ PROF. T. CEYPKA - 4.VII.2014 MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIE W BYTOMIU
Aktualności
10.01.2012

Na stanowisko Prezydium NRL z dnia 2 grudnia 2011 w sprawie harmonogramu pracy poradni specjalistycznych w 2012 roku Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiedział negatywnie. 

10.01.2012
 
 
Dzisiaj w siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli środowiska lekarskiego i aptekarskiego połączone z konferencją prasową.

 

W trakcie spotkania omawiano bieżącą sytuację związaną z wprowadzaniem od 1 stycznia 2012 roku ustawy refundacyjnej.
W spotkaniu udział wzięli:
- Prezesa Śląskiej Izby Aptekarskiej - dr n. farm. Piotra Brukiewicz,
- Prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej - dr n. med. Jack Kozakiewicz,
- Prezesa Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego „Porozumienie Zielonogórskie” - Mariusz Kazimierz Wójtowicz.

 

08.01.2012

30 grudnia ukazało się w dzienniku ustaw rozporządzenie Ministra Finansów z 22 grudnia 2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nowe rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące obowiązkowe ubezpieczenia:
- OC lekarzy wykonujących zawód na terytorium RP
- OC lekarzy posiadających kontrakt z NFZ
- OC lekarzy wykonujących kontrakt  zozach
Z dniem 1 stycznia wszystkie formy wykonywania zawodu lekarza (poza umową o pracę) podlegają jednemu nowemu obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Nowe rozporządzenie dostępne w naszej zakładce
Prawo medyczne.

06.01.2012
                                                           KOMUNIKAT PREZESA ORL
Jesteśmy  po  kolejnych, trudnych rozmowach i negocjacjach zmierzających do osiągnięcia naszego celu – bezpieczeństwa dla  wykonywania  zawodu  lekarza, co jest nierozerwalnie związane  z bezpieczeństwem  naszych chorych.  Dobro chorych  jest  przedmiotem naszej szczególnej uwagi i troski.  Na  podkreślenie zasługuje fakt, że  negocjacje w dniu 4 stycznia  br. odbywały się  z udziałem przedstawicieli kilku organizacji lekarskich.
05.01.2012

Komunikat Prezydium NRL z dnia 5 stycznia 2012 po spotkaniu zespołu ds współpracy z Ministerstwem Zdrowia w sprawie refundacji.

TREŚĆ KOMUNIKATU

05.01.2012

Śląska Izba Aptekarska wystosowała pismo do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ w sprawie dołączanych do recept zaświadczeń o jednostkach chorobowych z powodu których przepisana została recepta. 

04.01.2012

 Coraz częściej, także na stronach internetowych pojawiają się informacje, sygnowane nierzadko przez lekarzy o boreliozie z Lyme,  jej rozpoznawaniu i leczeniu.  Zarząd  Główny  Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych /PTEiLChZ/  zwraca uwagę,  że znaczna ilość  tych informacji  nie jest  potwierdzona  badaniami naukowymi  i  jest  sprzeczna  ze  standardami  PTEiLChZ.  Takie informacje  nie  powinny  być źródłem  wiedzy w tym zakresie. Przedstawiamy  zgodne   z  obowiązującą  wiedzą  medyczną  i  standardami światowymi  podstawowe zasady  postępowania:
   

29.12.2011

Uprzejmie informuję, że w związku z uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z 28 grudnia br., od dnia 2 stycznia 2012 roku w biurze Śląskiej Izby Lekarskiej będą do odbioru pieczątki o treści „Refundacja leku do decyzji NFZ”.
Pieczątki będą dostarczane do izby stopniowo, proporcjonalnie do zgłaszanego przez Koleżanki i Kolegów zapotrzebowania. W związku z powyższym proszę o kontakt w tej sprawie z sekretariatem biura ŚIL.
Zamówienia będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres
sekretariat@izba-lekarska.org.pl
lub faksem (32) 352-06-38, ewentualnie pod numerem telefonu (32) 203-65-47 do 48

Jacek Kozakiewicz
prezes ORL w Katowicach

02.01.2012

Jak już wiadomo dnia 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, które nakładają na lekarzy liczne obowiązki o charakterze administracyjnym związane z prawidłowym ustaleniem prawa pacjenta do nabycia refundowanego leku oraz wprowadzają niewspółmiernie dotkliwe sankcje dla lekarzy za naruszenie tych administracyjnych czynności.

Mając dodatkowo na uwadze, że reforma została wprowadzona bez akceptacji środowiska lekarskiego i z naruszeniem zasad prawidłowej legislacji, Śląska Izba Lekarska podjęła i będzie podejmować dalsze działania, mające na celu ochronę swoich członków przed ponoszeniem odpowiedzialności za niezawinione uchybienia w stosowaniu nowych przepisów, w tym zapewni pomoc prawną lekarzom, którzy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Sekretarz ORL            Prezes ORL
Andrzej Postek           Jacek Kozakiewicz

02.01.2012

Informuję, że wg doniesień lekarzy z portalu Konsylium24oraz informacji uzyskiwanych telefonicznie od lekarzy m.in. woj. śląskiego w dniu dzisiejszym tj. 1 stycznia 2012 r. lekarze świątecznej całodobowej opieki lekarskiej oraz szpitalnej opieki lekarskiej wypisują recepty na leki refundowane zgodnie ze wskazaniami lekarskimi i zasadami wykonywania zawodu lekarza, a bez orzekania o prawie pacjenta do refundacji (bo to niemożliwe dopóki nie ma karty ubezpieczenia zdrowotnego), a więc oczywiście również bez określania stopnia tej refundacji i nr Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Pacjenci udają się z receptą do aptek dyżurnych i apteki te po uzupełnieniu danych realizują te recepty z właściwą dla leku refundacją.

30.12.2011

29 grudnia po głównym wydaniu Aktualności prezes ORL Jacek Kozakiewicz odpowiadał na pytania redaktora Marka Durmały, dotyczące wchodzącej od 1 stycznia 2012 roku ustawy refundacyjnej.

Prezes Jacek Kozakiewicz powiedział m.in.:

 „Prowadząc protest tego rodzaju [przystawianie pieczątek o treści „Refundacja leku do decyzji NFZ] chcemy zachować swobodę wykonywania zawodu lekarza i protestujemy przeciwko nakładaniu na lekarzy, nowych biurokratycznych obowiązków, w sposób chaotyczny i nieprzygotowany. Obowiązków, które zabierają lekarzowi czas potrzebny na właściwy kontakt z pacjentem. Już w tej chwili obserwujemy niepokojące zjawisko, że lekarze „toną” w różnego rodzaju papierach, dokumentach, kodach. Pojawiają się nowe dokumenty, które lekarz musi wypełnić, i może dojść do tego, że  pacjent będzie tylko dodatkiem do tych biurokratycznych czynności, które wykonuje lekarz. Dlatego chcemy bronić godności wykonywania zawodu.(…) Nie chcemy brać na siebie odpowiedzialności za konsekwencje finansowe, bo lekarze są od tego żeby wystawiać recepty, wypisywać leki i informować pacjenta o skutkach brania leków, lub różnego rodzaju skutkach ubocznych. To państwo i NFZ musi określić na podstawie swoich możliwości finansowych ile płaci za leki, ile dopłaca do leków, komu i na jakich warunkach. Lekarze nie chcą i nie mogą być urzędnikami, kontrolerami (…) – to nie jest nasza rola. (…).

Bardzo dziękuję tą drogą, za wysiłek wielu koleżanek i kolegów, którzy w tych trudnych warunkach dokładają wielu starań, aby polski pacjent otrzymywał, w miarę możliwości, wszystko co powinien otrzymywać chory. (…) Apeluję do kolegów lekarzy, żeby nie obawiali się, (…) i przystawiali tę pieczątkę „Refundacja leku do decyzji NFZ”, a każdemu pacjentowi ordynowali te leki, które uważają, że pacjent powinien otrzymać – i żeby kierowali się sumieniem i doświadczeniem.”

Cała rozmowa dostępna jest pod adresem: http://www.tvp.pl/katowice/informacyjne/gosc-aktualnosci/wideo/29-grudnia/6057085

Newsletter
NAPISZ DO NAS
Ogłoszenia
DAM PRACĘ
SZUKAM PRACY
WYNAJMĘ
SPRZEDAM
ZJAZDY KOLEŻEŃSKIE
INNE
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości
elektronik sigara ukash - elektrikli sigara