Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
UROCZYSTE WRĘCZENIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM - 11.09.2017
Aktualności
12.05.2015

Od kwietnia 2015 świadczeniodawcy realizujący świadczenia z zakresu leczenie stomatologiczne zobowiązani są prowadzić dwie kolejki:
- lista oczekujących do komórek organizacyjnych -poradni
- lista oczekujących na leczenie ortodontyczne/protetyczne - procedury
Szczegółowa informacja w tej sprawie w piśmie dyrektora departamentu świadczeń opieki zdrowotnej NFZ

09.05.2015

W sobotę 2 maja wyleciało z Polski 5 wojskowych samolotów z pomocą humanitarną do Nepalu. Samoloty nadal czekają na lotnisku w Delhi w Indiach na pozwolenie lotu do Katmandu.
Na pokładach znajdują się m.in. dary przekazane przez organizacje pozarządowe, w tym przekazane przez Polską Misję Medyczną (PMM) środki opatrunkowe  (bandaże, bandaże elastyczne, rękawiczki ochronne, rękawiczki chirurgiczne, kompresy jałowe) oraz tabletki do uzdatniania wody, które stowarzyszenie kupiło za środki z otrzymanych do tej pory darowizn i skromnych środków własnych.
Oprócz Polskiej Misji Medycznej pomoc przekazali też : Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Polska Akcja Humanitarna, GOPR, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.
Sytuacja w Nepalu jest tragiczna. Szpitale są przepełnione, brakuje wody, żywności, namiotów (schronienia zwłaszcza w związki ze zbliżającą się porą monsunową). Do części miejscowości położonych poza stolicą pomoc nadal nie dotarła ze względu na zniszczoną infrastrukturę. Nepalczycy masowo opuszczają Katmandu w obawie przed wzrastającym zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym. Ludzie koczują na ulicach, również w pobliżu rozkładających się ciał.
Polska Misja Medyczna ponawia apel z prośbą o wpłaty na  konto (62 1240 2294 1111 0000 3718 5444)  z dopiskiem „Pomoc dla Nepalu”.

09.05.2015

Pismo Kanclerza Kapituł‚y Odznaczenia Meritus Pro Medicis prof. Romualda Krajewskiego  w sprawie terminu zgł‚aszania wniosków dot. kandydatów do Odznaczenia do 15 listopada br. oraz formularze wniosku i listu promocyjnego.
 

09.05.2015

W imieniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, niezmiernie miło jest nam zaprosić na jubileuszowe "XXV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy" w terminie 4-6 września 2015 r.

09.05.2015

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej zaprasza młodych lekarzy (do 30 roku życia) do uczestnictwa w Letnich Warsztatach PTMP "Aktualności i perspektywy medycyny paliatywnej w systemie opieki zdrowotnej.” w dniach 17-19 lipca 2015r.

09.05.2015

12 Mistrzostwa Polski Lekarzy W Kolarstwie Szosowym - Bychawa K. Lublina - 5-7.06.2015 r.

07.05.2015

W kwietniu tego roku swoje 90. urodziny obchodził prof. Władysław Nasiłowski – nestor śląskiej medycyny, jeden z najwybitniejszych specjalistów medycyny sądowej, związany ze Śląską Izbą Lekarską od momentu jej odrodzenia; wieloletni przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach, przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego II kadencji, uznany autorytet w dziedzinie orzecznictwa lekarskiego.

06.05.2015

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Przypominamy, że zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217) podmiot wykonujący działalność leczniczą (czyli lekarz posiadający praktykę lekarską) wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr (Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach) wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Niedopełnienie powołanego obowiązku stanowi naruszenie ustawy o działalności leczniczej.

Zgłoszenie zmiany dotyczy także przypadku, gdy w ramach praktyki wykonywane są świadczenia na podstawie umowy cywilno-prawnej w przedsiębiorstwach podmiotów leczniczych - należy wtedy każde takie miejsce wpisać do księgi rejestrowej praktyki.

Przypominamy również o obowiązku aktualizacji w księdze rejestrowej praktyki informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia (art. 25 ustawy o działalności leczniczej). Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.

W przypadku trudności w samodzielnym utworzeniu wniosku o zmianę w księdze rejestrowej praktyki można uzyskać pomoc w Dziale Praktyk Śląskiej Izby Lekarskiej. W celu usprawnienia tej procedury proszę pamiętać hasła i loginy do konta w systemie RPWDL i e-PUAP oraz hasło do poczty e-mail.

Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej w zakładce PRAKTYKI LEKARSKIE.   


Rafał Kiełkowski
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej


06.05.2015

Chciałam bardzo serdecznie zaprosić na koncert, który będzie niejako zwieńczeniem mojej pracy nad wydaniem płyty cd „Liryka wokalna polskich kompozytorów współczesnych” w ramach stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku „Młodzi Twórcy”. Będzie mi niezmiernie miło móc zaprezentować piękne nieznane pieśni. Koncert odbędzie się w dniu 10.05.2015  (niedziela) o godz. 18.00 w sali audytoryjnej Domu Lekarza.
 

05.05.2015

Pod koniec ubiegłego roku ukazała się książka pt.: „Primum non nocere, czyli jak leczyć lekami refundowanymi i wiele extras. Wskazania, przeciwskazania, dawkowanie, ostrożności, interakcje, ciąża, wpływ na kierowców, działania niepożądane” autorstwa Macieja Krzanowskiego, dr. n. med., specjalisty chorób wewnętrznych i reumatologii, wydana przez Macieja Krzanowskiego i Interfon Sp. z. o. o., Cieszyn 2014.

05.05.2015

Uniwersytet Wrocławski – Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki wraz z Dolnośląską Izbą Lekarską serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „PRAWA LEKARZA”, która odbędzie się w dniu 18 września 2015 r. w siedzibie DIL przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 we Wrocławiu.

Newsletter
NAPISZ DO NAS
Ogłoszenia
DAM PRACĘ
SZUKAM PRACY
WYNAJMĘ
SPRZEDAM
ZJAZDY KOLEŻEŃSKIE
INNE
NEKROLOGI
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości