Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
LEKARZE I ICH PASJE
Aktualności
26.11.2012

26 listopada br. w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach odbyło się spotkanie prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Jacka Kozakiewicza z wicedyrektorem ds. medycznych ŚOW NFZ, Grzegorzem Zagórnym.
W trakcie spotkania wicedyrektor przedstawił wyjaśnienia dotyczące genezy listów wysyłanych przez Fundusz do śląskich lekarzy. Natomiast prezes ORL ponownie wyraził dezaprobatę i słowa oburzenia dla formy oraz treści tej korespondencji, która zawiera bezpodstawne zarzuty pomówienia o bezprawne wystawianie recept i narażenia na szkodę NFZ.
Podjęte dzisiaj rozmowy będą kontynuowane i jeszcze w tym tygodniu prezes ORL wyda komunikat w tej sprawie. Prosimy śledzić naszą stronę internetową i ponownie przypominamy o możliwości korzystania z newslettera.

23.11.2012

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Jacek Kozakiewicz z oburzeniem przyjął informację, o kierowaniu przez Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia do lekarzy listów, zawierających określenia mogące stwarzać wrażenie próby ich zastraszenia.

W dniu dzisiejszym tj. 23 listopada br. prezes J. Kozakiewicz wystosował w tej sprawie pismo do dyrektora ŚOW NFZ Grzegorza Nowaka, w którym czytamy m.in „W imieniu wszystkich członków ŚIL, do których wystosował Pan pismo, stanowczo protestuję, tak co do jego formy jak i treści zawierającej bezpodstawne zarzuty, pomówienia o bezprawne wystawianie recept i narażania na szkodę NFZ, a także żądanie składania pisemnego wyjaśnienia w sprawie „…bezprawnego wystawiania recept”.”

W najbliższy poniedziałek (26 listopada br.) w siedzibie ŚOW NFZ planowane jest spotkanie prezesa ORL z przedstawicielami Funduszu. Wobec nieobecności dyrektora Grzegorza Nowaka, rozmowy będą prowadzone z wicedyrektorem ds. medycznych Grzegorzem Zagórnym.

Prezes ORL poinformował lekarzy i lekarzy dentystów członków Śląskiej Izby Lekarskiej za pośrednictwem strony internetowej izby o działaniach podejmowanych w tej sprawie. „W związku z informacjami o otrzymywaniu przez Was pism z NFZ w sprawie bezprawnego wypisywania recept refundowanych prosimy o powstrzymanie się od jakichkolwiek kroków (niepodejmowania pochopnych działań) do czasu opracowania stanowiska przez Śląską Izbę Lekarską w tej sprawie, co nastąpi w przeciągu kilku najbliższych dni. Prosimy śledzić naszą stronę internetową, na niej ukaże się stosowny komunikat z instrukcją postępowania.”

22.11.2012

 

Koleżanki i Koledzy.

 

W związku z informacjami o otrzymywaniu przez Was pism z NFZ w sprawie bezprawnego wypisywania recept refundowanych prosimy o powstrzymanie się od jakichkolwiek kroków (niepodejmowania pochopnych działań) do czasu opracowania stanowiska przez Śląską Izbę Lekarską w tej sprawie co nastąpi w przeciągu kilku najbliższych dni. Prosimy śledzić naszą stronę internetową, na niej ukaże się stosowny komunikat z instrukcją postępowania.

Prezes ORL
Jacek Kozakiewicz

22.11.2012


21 listopada br. odbyło się spotkanie prezesa Jacka Kozakiewicza i Prezydium ORL z dyrekcją i lekarzami Szpitala Rejonowego im. dr J. Rostka w Raciborzu. W trakcie wizyty przedstawicieli samorządu lekarskiego miała miejsce dyskusja na temat bieżących problemów ochrony zdrowia oraz rozmowa z pracownikami szpitala, dotycząca działań podejmowanych  przez lekarski samorząd.


21.11.2012

Śląski OW NFZ przypomina, że od 01.07.2012 r. obowiązuje wzór umowy upoważniającej zgodnie z Zarządzeniem 38/2012DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom.

22.10.2012

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Przypominamy, że na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej wszystkie praktyki lekarskie zostały wpisane do ksiąg rejestrowych podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Oznacza to, że każda praktyka otrzymała nowy numer, którym od 01.01.2013 r. wszyscy lekarze i lekarze dentyści muszą się posługiwać i umieścić na pieczątce praktyki.
Księga rejestrowa z numerem jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem: http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/ w zakładce: Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów/ Wyszukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska w rubryce nazwa będzie widoczna księga rejestrowa praktyki.


16.11.2012

W związku z ogłoszonymi wynikami sesji jesiennej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w której 85 % osób uzyskało ocenę niedostateczną prezentujemy pismo które w imieniu Prezydium ORL w Katowicach przesłał Prezes Jacek Kozakiewicz do  Pana Mariusza Klenckiego Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych.

13.11.2012

W dniu 14 grudnia 2012 r. odbędzie Konferencja Stomatologiczna "Od Juniora do Seniora"

13.11.2012

Dnia 9 lutego 2013 roku odbędzie się VI Charytatywna Gala Karnawałowa Przyjaciół Fundacji Lekarskiej Pro Seniore im. Lekarzy Polskich Poległych i Pomordowanych w Czasie II Wojny Światowej.

22.10.2012

W dniach 28-30 września br. Śląska Izba Lekarska była gospodarzem jednego z największych w tej kadencji ogólnopolskich spotkań samorządu lekarskiego. Osiemnastu prezesów ORL, kilkunastu OROZ i sędziowie OSL przez trzy dni tworzyło w Szczyrku wielkie forum dyskusyjne, na którym wymieniano uwagi i propozycję usprawnienia funkcjonowania izb lekarskich ze szczególnym uwzględnieniem pionu odpowiedzialności zawodowej.

31.10.2012

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

Wszyscy na co dzień dostrzegamy, że pracujemy w trudnych, często pogarszających się  warunkach, spowodowanych przede wszystkim wieloletnim niedofinansowaniem w polskiej ochronie zdrowia, a ostatnio także „papierowym potopem” i przerzucaniem na nas urzędniczej odpowiedzialności. Sytuacja taka nakłada na lekarzy coraz większą odpowiedzialność, jest przyczyną wielu stresów i przeciążeń, nawet dramatycznych decyzji opuszczenia kraju.

elektronik sigara ukash - elektrikli sigara