Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
AKCJE CHARYTATYWNE LEKARZY ŚIL - GHANA, UGANDA, PARAGWAJ
Aktualności
01.06.2012

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

W imieniu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uprzejmie proszę o cierpliwość i wyrozumiałość  w związku z niedogodnościami na jakie napotykacie przy dokonywaniu wpisów w rejestrze praktyk lekarskich Śląskiej Izby Lekarskiej.

01.06.2012

W  Klubie  Lekarza  w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3  odbędzie  się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  powakacyjna  Ogólnopolska  Wystawa  Fotografii  Lekarzy  tym  razem  pod  hasłem  „Fotografia  z  odrobiną  humoru...” - realizację  tego  tematu  pozostawiamy  inwencji  i  wyobraźni  lekarzy  i lekarzy  dentystów,  chcących  wziąć udział w  tegorocznej  Wystawie.

31.05.2012

8 czerwca br wejdzie w życie Rozp. MZ z dnia 17 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
Najważniejsza zmiana to dodanie rozdziału 5a określającego zasady prowadzenia dokumentacji przez lekarza wystawiającego recepty dla siebie albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.

31.05.2012

Zaproszenie


W dniach od 7 do 10 czerwca br. w Zabrzu odbędą się XXII  Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie Ziemnym

30.05.2012

W odpowiedzi na pismo Śląskiej Izby Lekarskiej Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
że w czasie trwania Mistrzostw Europy w piłce nożnej -turnieju finałowego UEFA 2012 nie zmienią się dotychczasowe zasady udzielania cudzoziemcom świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Polski oraz zasady finansowania kosztów tych świadczeń.
Szczegóły w zakładce PYTANIA DO NFZ.

29.05.2012

25 maja gościem programu „Kawa na ławę” w Radiu Katowice był prezes ORL Jacek Kozakiewicz, który odpowiadał na pytania redaktora Jerzego Zawartki, dotyczące bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia m.in. aneksów do umów na wystawianie recept na leki refundowane oraz wniosku o odwołanie prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza.

28.05.2012

z dnia 26 maja 2012 r.
w sprawie rozwiązywania przez NFZ umów ze świadczeniodawcami.


Prezesi okręgowych rad lekarskich wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec postępowania oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, które w trybie natychmiastowym rozwiązują obowiązujące umowy ze świadczeniodawcami z błahych przyczyn lub nawet bez podania przyczyny.

28.05.2012

z dnia 26 maja 2012 r.
w sprawie umów na wystawianie recept na leki refundowane


Prezesi okręgowych rad lekarskich, zebrani w dniu 26 maja 2012 r., zgodnie  ze  stanowiskami okręgowych rad lekarskich oraz Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 18 maja 2012 r., apelują do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów o solidarne niepodpisywanie przesłanych przez NFZ aneksów do umów na wystawianie refundowanych recept.

23.05.2012


Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Jak zapowiadałem w komunikacie z 15 maja br. na dzisiejszym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej zapadła decyzja w sprawie wysyłanych przez NFZ do lekarzy i lekarzy dentystów aneksów do umów na wystawianie recept na leki refundowane.

Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę, w której rekomenduje lekarzom i lekarzom dentystom niepodpisywanie aneksów do umów z NFZ, upoważniających do wystawiania recept na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

Niepodpisanie aneksu do umowy zawierającej dyskryminujące zapisy nie wyklucza zawarcia jej w późniejszym terminie, po uwzględnieniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia postulatów środowiska medycznego.18.04.2012

I MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY W SQUASHU
Gliwice 02.06.2012,  klub "Stary Hangar"
Zapraszamy serdecznie wszystkich lekarzy grających w squasha do udziału.

22.05.2012

Apel z dnia 18 maja 2012 r. do lekarzy i lekarzy dentystów w związku w wystąpieniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

elektronik sigara ukash - elektrikli sigara