Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
XXXV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY W KATOWICACH - 28.03.2015
Aktualności
01.07.2012

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach informuje o sposobach wystawiania recept w ramach akcji protestacyjnej od 1 lipca br. , zgodnie z Apelem Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. oraz Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 29 czerwca 2012 r. (bez oznaczania adnotacji o refundacji).

30.06.2012

List wysłany w dniu dzisiejszym przez Wiceprezesa NRL Romualda Krajewskiego do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszki Pachciarz.

30.06.2012

Szanowne Koleżanki i Koledzy


Uprzejmie informuję, że w Śląskiej Izbie Lekarskiej można pobrać druki recept  pozwalające na wypisywanie leków bez adnotacji o refundacji (zgodnie z apelem Naczelnej i Okręgowej Rady Lekarskiej).
Wzór recepty jest dostępny na stronie NIL oraz OZZL.


Jacek Kozakiewicz
Prezes ORL


 

28.06.2012

Komunikat ze spotkania powołanego przez NRL Zespołu ds. współpracy z Ministerstwem Zdrowia w zakresie opracowania niezbędnych zmian ustawy refundacyjnej i innych aktów prawnych z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem w dn. 20 czerwca 2012 r.

27.06.2012

APEL

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: recept lekarskich

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, realizując apel nr 5/12/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 czerwca 2012 r., ponownie opowiada się za zmianą zapisów umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych przysługujące świadczeniobiorcom oraz Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

27.06.2012

Komunikat prezesa ORL Jacka Kozakiewicza z 27 czerwca 2012 roku

Wyrażam nadzieję, że dzisiejsza decyzja o powołaniu nowego prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia usuwa wszystkie przeszkody dla zmiany powszechnie krytykowanego Zarządzenia prezesa NFZ w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych z 30 kwietnia 2012 roku.

Liczymy, że nowy prezes NFZ niezwłocznie podejmie działania oczekiwane przez środowisko lekarskie i naszych pacjentów.

Jacek Kozakiewicz
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

27.06.2012

Szanowni  Pacjenci!

W styczniu bieżącego roku Parlament wykreślił z ustawy regulującej ogólne zasady wystawiania recept restrykcyjne kary za niezawinione uchybienia, na które lekarze nie mieli żadnego wpływu.

25.06.2012

Przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej Jacek Kozakiewicz powiedział w "Popołudniu z Jedynką”, że pozytywne zaaprobowanie kandydatury wiceminister zdrowia Agnieszki Pachciarz na stanowisko prezesa NFZ to "dobry znak" dla środowisk lekarskich i pacjentów, a w sprawie protestu lekarzy - "ruch po stronie prezesa NFZ".

Pełna treść wywiadu.

22.06.2012

Stanowisko z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane

22.06.2012

Apel z dnia 22 czerwca 2012 do lekarzy i lekarzy dentystów, bez względu na miejsce i formę wykonywania zawodu, o wystawianie od 1 lipca 2012 r. recept bez adnotacji o refundacji.

21.06.2012

Jeszcze 770 dni można prowadzić dokumentację medyczną w formie papierowej. Przypominamy, iż od 1 sierpnia 2014 r. cała dokumentacja medyczna będzie musiała być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej. Definitywnie po 1 sierpnia 2014 r. nie będzie można prowadzić dokumentacji medycznej w wersji papierowej.

Newsletter
NAPISZ DO NAS
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości
elektronik sigara ukash - elektrikli sigara