Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Aktualności
03.02.2012

Śląska Izba Lekarska
zleci wykonanie podświetlenia swojej siedziby
DOMU LEKARZA
w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49 a

10.02.2012
W dniu 03.02.2012 w Naczelnej Izbie lekarskiej odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli lekarskich towarzystw naukowych, samorządu lekarzy, prawników, organizacji pacjentów i przedstawicieli przemysłu poświęcona różnym aspektom zjawiska konfliktu interesów oraz omówieniu obowiązujących zasad postępowania osób, które działają w sytuacji konfliktu interesów, szczególnie w zakresie kształcenia lekarzy. Zamiarem organizatorów było także wskazanie, jakie zagadnienia związane z tym zjawiskiem pozostają jeszcze niedostatecznie określone...
 
Więcej w pliku pdf poniżej
10.02.2012
Profesor Andrzej Tadeusz Szczeklik urodził się w Krakowie. W tym też mieście w roku 1961 ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej. Naukę kontynuował w Stanach Zjednoczonych i Szwecji.
Od 1963 roku pracował w Akademii Medycznej we Wrocławiu, a w 1972 objął kierownictwo Kliniki Akademii Medycznej w Krakowie. W latach 1990 – 1993 był rektorem tej Akademii. 
Z Jego inicjatywy i dzięki Jego staraniom wydziały medyczne włączono do Uniwersytetu Jagiellońskiego. W okresie 1993 – 1996 pełnił funkcję prorektora ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Praca naukowa Profesora dotyczyła głównie kardiologii i pulmonologii.
09.02.2012
Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze zaprasza na:
Eskulap pod żaglami – rejs morski lekarzy z „Kapitanem Borchardtem”
w terminie
25.04. – 04.05.2012 r. Barcelona – Melilla – Baleary – Malaga
cena 2100 zł.
 
 

08.02.2012
Przekazujemy Państwu specjalne wydanie pisma, poświęcone przede wszystkim walce środowiska lekarskiego z zapisami ustawy refundacyjnej. Jednocześnie uprzejmie informujemy,że lutowa edycja ukazuje się wyłącznie  w wersji internetowej.
Szczegóły wewnątrz numeru.
Marcowe wydanie biuletynu dotrze już zgodnie z harmonogramem.
Za zmianę, niezależną od nas, przepraszamy.
Redakcja "Pro Medico".
07.02.2012
 

Z głębokim żalem i smutkiem śląskie środowisko lekarskie przyjęło wiadomość
o śmierci Wielkiego Człowieka, Lekarza i Humanisty,
niezwykle oddanego swojemu powołaniu i wszystkim potrzebującym

śp.
prof. dr. hab. n. med. dr. h.c. multi.
Andrzeja   Szczeklika


Rodzinie, Najbliższym i Współpracownikom
oraz wszystkim
P.T. Koleżankom i Kolegom z Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
składam  wyrazy serdecznego współczucia

Jacek Kozakiewicz
prezes ORL
w Katowicach

 

07.02.2012

W środę (8 lutego) o godz. 12 mszą w Bazylice Mariackiej Kraków
pożegna znakomitego lekarza

śp.
prof. dr. hab. n. med. dr. h.c. multi.
Andrzeja Szczeklika.
Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Salwatorskim
- kondukt wyruszy spod bramy głównej o godz. 13.45

06.02.2012
Pan
Jacek Kozakiewicz
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Śląskiej Izby Lekarskiej
ul. Grażyńskiego 49a
40-126 Katowice


Szanowny Panie Prezesie,

W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. oraz z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. z dn. 29 grudnia 2011 r. Nr 11 poz. 78 i 79), uprzejmie informuję o powszechnie dostępnych źródłach informacji o dopuszczonych do obrotu produktach leczniczych, w tym w szczególności o ich wskazaniach terapeutycznych.

06.02.2012
Poniżej przedstawiamy odpowiedź Rzecznika Praw Pacjenta na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 stycznia br.

 

Maciej Hamankiewicz
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
ul. J. Sobieskiego 110
00-746 Warszawa


Szanowny Panie Prezesie

Odpowiadając na apei Nr 1/12/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 stycznia br, uprzejmie informuję, że wszystkie wszczęte postępowania dotyczą tych świadczeniodawców, co do których pacjenci zgłaszali sprawy związane z brakiem możliwości uzyskania prawidłowo wystawionej recepty. Podjęte przeze mnie działania wynikają z zadań Rzecznika uregulowanych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i nie ma możliwości odstąpienia od nich.
30.01.2012

25 stycznia 2012 r. ogłoszono ustawę z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. 2012 poz. 95).Ustawa wejdzie w życie 9 lutego 2012r.
O wszelkiech zmianach w prawie dotyczącym lekarzy informujemy w zakładce Prawo medyczne.

28.01.2012

Gratulacje należą się Izbie Lekarskiej za inicjatywę organizowania szkolenia podyplomowego. Kurs z zakresu diagnostyki USG na doskonałym poziomie. Młodzi, kompetentni wykładowcy: Dr Dr Sabina Kasprowska - badania dopplerowskie, Marek Potempa - diagnostyka jamy brzusznej, Dominik Sieroń - podstawy fizyczne USG, Jarosław Skupiński - USG w pediatrii oraz Wojciech i Zygfryd Wawrzynek, znani wykładowcy z zakresu diagnostyki obrazowej, stworzyli klimat sprzyjający nauce praktycznej medycyny.
Dziękujemy
Doświadczony lekarz K. Morawiec

elektronik sigara ukash - elektrikli sigara